Kandungan surat Al Mujadalah ayat 11

Informasi tentang isi kandungan dari surat al Mujadalah ayat 11 disertai tulisan teks arab dan latin beserta terjemah bahasa Indonesia perkata bisa di copy paste pada tugas kelas 7 SMP maupun pada blog website dan microsoft word.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, dalam Bab VI pelajaran Agama Islam membahas tentang surat Arrahman ayat 33, kemudian materi alif lam syamsiyah dan Qamariyah beserta membaca tartil surat Al Mujadalah ayat 11.

Surat al Mujadalah ayat 11 Turun pada hari Jum’at (menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqotil).

dalam soal ujian baik pada LKS maupun mid semseter pada pelajaran PAI, bisa saja terdapat pertanyaan yang berbunyi,

apa isi kandungan dalam surat al Mujadalah ayat 11?

baca : Penjelasan Isi Kandungan surat Ar Rahman ayat 33

atau soal berupa perintah yang berbunyi:

sebutkan isi kandungan yang ada dalam surat al Mujadalah ayat 11, tuliskan surat al Mujadalah ayat 11 lengkap dalam tulisan arab beserta arti dan terjemahnya dalam Bahasa Indonesia.

Untuk membaca tulisan surat al Mujadalah ayat 11 ini berikut tulisan arab dilengkapi teks latin dan terjemahnya dalam Bahasa Indonesia.

Kandungan isi dalam surat al Mujadalah ayat 11

Surat al mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang keutamaan orang beriman dan berilmu pengetahuan, mengajak umat islam untuk gemar mencari ilmu.

Apabila dirangkum secara singkat maka isi kandungan dari surat almujadalah ayat 11 adalah :

  • perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin;
  • perintah untuk selalu beriman kepada Allah Swt.;
  • diangkatnya derajat orang orang berilmu
  • perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Apabila dalam Qur’an surat arRahman/55 ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt.

Tulisan Arab Surat Al Mujadalah ayat 11 arti dan teks latin

berikut adalah teks arab surat dimaksud lengkap dengan harakat dan syakalnya dilengkapi tulisan latin guna memudahkan membacanya, juga ditambahkan arti terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ – ١١

Tulisan Teks latin surah al Mujadalah ayat 11 :

Yaa ayyuhalladziina aamanuu idzaa qiila lakum tafassahuu fil majaalisi fafsahuu yafshillaahu lakum, wa idzaa qiilansyuzuu fansyuzuu yarfa’illahulladziina aamanuu minkum walladziina uutul ilma darojaat, wallaahu bimaa ta’maluuna khobiir.

Terjemah surat al Mujadalah ayat 11 dalam bahasa Indonesia;

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Arti surat al Mujadalah ayat 11 perkata

Berikut adalah terjemahan mufrodat arti dari surat al Mujadalah ayat 11 per kalimat atau kata disertakan pula teks arab dan latinnya.

Berikut terjemahannya perkata dari surat al Mujadalah ayat 11.

arti IndonesiaTeks LatinTulisan Arab
Wahai orang-rang yangYaa ayyuhalladziinaيٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
Mereka berimanAamanuuاٰمَنُوْٓا
Apabila dikatakan kepada kalianIdzaa qiila lakumاِذَا قِيْلَ لَكُمْ
Berlapang lapanglah kalianTafassahuuتَفَسَّحُوْا
Di dalam majelisFil majaalisiفِى الْمَجٰلِسِ
Maka berlapang-lapanglahFafsahuuفَافْسَحُوْا
Allah memberikan kelonggaranYafsahillaahuيَفْسَحِ اللّٰهُ
Untuk kalianLakumلَكُمْ
Dan apabila dikatakanWa idzaa qiilaوَاِذَا قِيْلَ
Berdirilah kalianInsidzuuانْشُزُوْا
Maka berdirilahFansizuuفَانْشُزُوْا
Allah SWT mengangkatYarfa’illaahuيَرْفَعِ اللّٰهُ
Orang orang yang berimanAlladziina aamanuuالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
Diantara kalianMinkumمِنْكُمْۙ
Orang yang berilmuUutul ‘ilmaاُوْتُوا الْعِلْمَ
Beberapa derajatDarojaatinدَرَجٰتٍۗ
Dan AllahWallaahuوَاللّٰهُ
Dengan apa yang kamu kerjakanBimaa ta’maluunaبِمَا تَعْمَلُوْنَ
Allah Swt Maha Telitikhobiirunخَبِيْرٌ

Demikianlah informasi tentang isi kandungan dari surat almujadalah ayat 11 dilengkapi dengan tulisan arab teks latin arti dan terjemahnya kedalam bahasa Indonesia.

Juga dijelaskan mufrodat dalam surat al Mujadalah arti perkata kalimat, selamat sore, wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Zahra Nada

Santri kelas 1 PKPPS Wustha pada Pondok Pesantren Darul Mubtadi-ien Kebakkramat Karanganyar

Tinggalkan Balasan