becik ketitik ala ketara
becik ketitik ala ketara tegese

Becik Ketitik Ala Ketara Tegese, Aksara Jawa, Contoh Tuladha Ukara

Becik ketitik ala ketara Tegese yaiku Sembarang tumindak elek utawa apik wusanane bakal konangan artine baik tercirikan, buruk kelihatan artinya semua perilaku baik atau buruk akhirnya akan ketahuan. Kalebu jenise…

Continue ReadingBecik Ketitik Ala Ketara Tegese, Aksara Jawa, Contoh Tuladha Ukara
paribasan sabaya pati sabaya mukti tegese
paribasan sabaya pati sabaya mukti artinya

Sabaya pati sabaya mukti Tegese, Ukara, Tulisan Aksara Jawa

Sabaya pati sabaya mukti tegese yaiku Bungah lan susah bakal dilakoni bebarengan, artinya hidup mati bersama, maknanya adalah senang dan susah dilewati bersama-sama, kalebu tembung paribasan aksara Jawa lan tulisane.…

Continue ReadingSabaya pati sabaya mukti Tegese, Ukara, Tulisan Aksara Jawa