Arti Geneya Bahasa Jawa Tegese lan Krama Alus

arti geneya basa jawa

Artinya Geneya Bahasa Jawa, tegese yaiku apa sebabe, Bahasa Indonesianya memiliki padanan kata kenapa, why (inggris), limadza (arab) beserta penjelasan mengenai maksud dan makna tuladha tembung genea, basa krama lan sak piturute.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, misale ana pitakonan kang ukarane kaya nang ngisor iki;

Geneya kowe mung kamitenggengen, geneya tegese a. Sapa bae B. Apa sebabe C. Kapan wektune d. Ana ngendi maka jawabannya adalah B. Yaitu apa sebabe.

Jadi, arti geneya bahasa Jawa artinya adalah kenapa atau dengan kata lain apa sebabnya.

Sedangkan basa krama alus geneya krama aluse yaiku kenging punapa.

Jadi, geneya merupakan kata yang berfungsi untuk awalan menanyakan alasan sesuatu.

Dalam bahasa inggris menggunakan kata why, kalau arab memakai kata limaadzaa.

Krama alus Geneya

Contoh tembung krama alus geneya basa Jawa ing ukara basa Jawa, contoh kata bahasa Jawa halus menggunakan kata geneya sebagai berikut;

Kenging punapa bapak mboten tindhak kantor? Artinya apa sebabnya ayah tidak berangkat ke kantor?

Atau anda mendapat tugas untuk mengubah kata ngoko menjadi basa krama alus menggunakan kata genea.

Berikut pertanyaannya;

Geneya kok ora gelem ngombe obat basa kramane kenging punapa mboten kersa ngunjuk obat.

Contoh lainnya basa Krama Alus yaiku geneya kowe wingi ora tekan mrene artinya dalam bahasa alusnya yaitu kenging punapa kala wingi panjenengan mboten dugi wonten mriki?

Tuladha ukara geneya ngoko

Berikut ini merupakan contoh geneya dalam basa ngoko lrngkap dengan artinya dan jawaban pertanyaan kenapa.

Silakan anda simak sebagai berikut;

Geneya bijimu basa jawa entuk satus? Amarga ndelok internet, artinya kenapa nilai pelajaran Bahasa Jawa kamu mendapat nilai seratus? Karena melihat internet.

Contoh lainnya dengan memakai basa krama alus misalnya kenging punapa kala wingi panjenengan mboten ngunjuk kopi? Tegese yaiku kenapa kemarin anda tidak meminum kopi? Geneya ndek wingi kowe ora ngombe kopi?

Nah demikianlah informasi tentang tembung pitakon arti geneya tegese basa Jawa ambek tuladhane ing ukara.

Pangajab isa nggampangake para among siswa sinau lan nggarap ujian, salam kenal wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Mumtaz Hanif

salam blogger

Tinggalkan Balasan