Surah Al Quraisy Tulisan Arab artinya Perkata isi Kandungan setiap Ayat

Surah Al Quraisy Tulisan Arab artinya Perkata isi Kandungan setiap Ayat materi mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MI Kelas 4.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat, dan merupakan urutan surah ke– 106 dalam al-Qur‟an.

Diturunkan sesudah surah al-Insyirah.

Surah Quraisy termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah.

Quraisy artinya bani Quraisy, yaitu menerangkan tentang kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi.

Tulisan Arab Surah Al Quraisy dan Arti terjemahnya

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ
إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ
فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ
ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

teks tulisan latin

  1. liīhlāafi quraīisy
  2. iīlāafiihim riḥlatasy-syitaāi waṣh-ṣhaīif
  3. falya’budụu robba hāażal-baiīt
  4. alladżiī aṭh’amahum min juụ’iw wa āamanahum min khaụuf

artinya

  1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
  2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
  3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah),
  4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Arti terjemah perkata surah al Quraisy

Bahasa ArabArtinyaTulisan Arab
li-iilaafiKarena kebiasaanلِإِيلَٰفِ
QuraisyinOrang-orang Quraisyقُرَيْشٍ
Iilaafihim(yaitu) kebiasaan merekaإِۦلَٰفِهِمْ
RihlataBepergianرِحْلَةَ
Asy syitaa’iPada musim dinginٱلشِّتَآءِ
Wash shaiifDan musim panasوَٱلصَّيْفِ
Falya’buduuMaka hendaklah mereka menyembahفَلْيَعْبُدُوا۟
RobbaTuhan (pemilik)رَبَّ
Haadzal baiitRumah ini (Ka’bah)هَٰذَا ٱلْبَيْتِ
AlladziiYangٱلَّذِىٓ
Ath’amahumTelah memberi makan kepada merekaأَطْعَمَهُم
Min juu’in(Untuk menghilangkan) laparمِّن جُوعٍ
Wa aamanahumDan mengamankan merekaوَءَامَنَهُم
Min khaufinDari rasa ketakutanمِّنْ خَوْفٍۭ

Isi kandungan surah Al Quraisy perayat setiap ayatnya

Tulislah atau sebutkan apa isi kandungan dalam surah al Quraisy per ayat!

Maka isi kandungannya adalah sebagai berikut;

Dalam ayat pertama, menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang.

Selanjutnya isi kandungan ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang Quraisy pada waktu musim dingin pergi ke negeri Yaman.

dan bepergian ke negeri Syam pada musim panas dalam setiap tahunnya.

Adapun kegiatan bepergian ini bertujuan untuk berdagang serta perniagaan yang keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup di Mekah. Dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka.

Isi kandungan ada surat al Quraisy Ayat 3, Allah Subhaanahu Wa Ta’aala mengingatkan kepada suku Quraisy khususnya dan umat Islam umumnya agar selalu mensyukuri atas rezeki yang Allah Swt berikan.

Mereka mendapat perintah untuk beribadah kepada Allah Tuhan (pemilik) Ka’bah.

Adapun Terhadap rezeki yang diterima, mereka harus bersyukur dengan cara memanfaatkannya sebagaimana perintah Allah Swt.

Ayat 4 (keempat), Allah Swt. menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka‟bah itu telah memberikan kepada mereka makan untuk menghilangkan lapar. Mereka juga diberi keistimewaan dengan rasa aman dan tenteram.

Asbabun nuzul

Jika ada pertanyaan soal maupun ujian yang berbunyi “Jelaskan asbabun nuzul surah Quraisy!” maka anda bisa menjawabnya sebagai berikut ini.

Asbabun nuzul Surat Quraisy ini diturunkan Allah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan berbagai nikmat-Nya.

Salah satun nikmat yaitu keamanan, yang pada surat Al Fil diterangkan kebinasaan raja Abrahah dengan pasukan bergajah yang hendak menyerbu kota Makkah dalam rangka untuk menghancurkan Ka’bah.

Dengan nikmat rasa aman, orang-orang suku Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka dalam hal bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Surat ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya berupa makanan.

Dengan demikian banyaknya nikmat dari Allah SWT, maka semestinya orang-orang Quraisy menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

Demikian rangkuman mengenai Surah Al Quraish Tulisan Arab artinya Perkata isi Kandungan setiap Ayat materi mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MI Kelas 4. Salam kenal dan wassalaamu’alaikum.

Mumtaz Hanif

salam blogger

Tinggalkan Balasan