Susunan Organisasi Pengurus Masjid

Susunan Organisasi Pengurus Masjid

Informasi tentang susunan organisasi pengurus masjid yang biasa disebut dengan takmir masjid lengkap dengan contoh bagan susunan pengelola dan batas minimal atau sekurang kurangnya dalam susunan organisasi takmir masjid.

Pontren.com – Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh. keterangan dan informasi mengenai susunan organisasi pengurus masjid berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid.

Baca;
Pengertian Idarah Imarah Ri’ayah dalam Manajemen Masjid #
Himbauan tentang Penggunaan pengeras suara pada Masjid #
Dana TPQ terabaikan karena Takmir masjid sibuk pembangunan #

Organisasi Kepengurusan Masjid

Struktur Kepengurusan sekurang kurangnya terdiri dari;

  • Penasehat,
  • Ketua,
  • Sekretaris/Ketua Bidang Idarah, Ketua Bidang Imarah dan, Ketua Bidang Ri’ayah.
  • Bendahara,

Dengan catatan jumlah pengurus disesuakan dengan banyaknya cakupan tanggungjawab dan pekerjaan.

Masa Jabatan Pengurus berkisar antara 2,3,4 tahun atau selama-lamanya 5 tahun, dan pada akhir jabatan pengurus wajib menyampaikan pertanggungjawaban.

Pemilihan pengurus dapat dilakukan ba’da shalat jum’at maupun sholat rawatib dengan cara musyawarah antar jamaah.

Pengurus yang akan dipilih seyogyanya bermukim tempat tinggal di sekitar masjid.

Pengorganisasian pengurus harus jelas dan mengikut sertakan jamaah secara lebih luas dalam batas keahlian dan kemampuannya.

Adapun tugas masjid secara umum, sekurang kurangnya yaitu;

Takmir Masjid

Pembinaan organisasi dan administrasi atau idarah. Yang meliputi tugas tanggungjawab masalah organisasi, kepengurusan, personalia, perencanaan, sarana prasarana, administrasi keuangan dan semuanya.

Pembinaan Kemakmuran atau imarah, memiliki tugas dan tanggungjawab mengenai pembinaan peribadatan, pembinaan pendidikan formal, pendidikan luar sekolah, majelis taklim, pembinaan remaja, wanita, perpustakaan, taman kanak-kanak, PHBI (peringatan hari besar Islam), Peringatan Hari Besar nasional dan pembinaan ibadah Sosial.

Itulah hal yang berkaitan dengan organisasi takmir masjid mengacu kepada SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagan Gambar Contoh Susunan Struktur Organisasi Masjid

Berikut ini adalah contoh bagan yang tercantum dalam SK dirjen tentang susunan struktur organisasi pengurus masjid, sekurang kurangnya terdiri atas sebagaimana gambar dibawah ini.

susunan-organisasi-pengurus-masjid
susunan Takmir Masjid

Setelah melihat bagaimana susunan minimal kepengurusan dan tugas serta tanggungjawab pengurus semoga dapat menjadi acuan pengelola masjid dalam menyusun pengurus dan melaksanakan kegiatan dalam memakmurkan masjid dan menjaga kualitas secara bangunan maupun spiritual.

Demikian informasi tentang pengorganisasian dan pembagian tugas idarah imarah secara sekilas dan juga contoh struktur kepengurusan takmir masjid dalam batasan minimal yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid.

Sugeng sonten, sugeng aktivitas, wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Postingan baru : Kami usahakan Jadwal hari Senin dan Jumat akan ada tambahan postingan artikel baru. Terima kasih sudah menyimak. saran dan kritik serta sumbangan artikel kami tunggu. contact info : cspontren@yahoo.com twitter : PontrenDotCom FB : Gadung Giri

0 Comments on “Susunan Organisasi Pengurus Masjid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*