tembung panyandra pupune yaiku mukang gangsir
tembung panyandra pupune yaiku mukang gangsir

Tembung Panyandra Pupune Yaiku lan Tegese Tuladha Ukara

Tembung panyandra pupune yaiku mukang gangsir utawa nyikil walang, ananging umume nyikil walang iku kanggo candrane kempol utawa kempole. Artinya adalah kakinya pontren.com - assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. pangertene…

Continue ReadingTembung Panyandra Pupune Yaiku lan Tegese Tuladha Ukara