Palang Mangan Tandur Tetembungan mau Kalebu, Tegese, Ukara

palang mangan tandur tegese yaiku diwenehi kapercayan malah gawe kapitunan tetembungan mau kalebu saloka Basa Jawa, artinya pagar makan tanaman artinya adalah diberi kepercayaan namun malah membuat menyesal, masuk dalam kategori jenise saloka. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, selamat siang para warga belajar yang duduk pada bangku SD SMP SMA maupun di Madrasah… Lanjutkan membaca Palang Mangan Tandur Tetembungan mau Kalebu, Tegese, Ukara

Jamur Tuwuh Ing Sela Tegese Artine Unen unen Basa Jawa

jamur tuwuh ing sela tegese saloka Basa Jawa

Jamur Tuwuh ing sela tegese yaiku Wong kang uripe memelas artine uwong kang urip rekasa mesakne banget artinya jamur tumbuh di batu maknanya orang yang hidupnya sangat kasihan, kalebu jenise tembung saloka ana ing Tantri Basa Jawa kelas 6. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wilujeng enjang selamat pagi para siswa siswi kelas 6… Lanjutkan membaca Jamur Tuwuh Ing Sela Tegese Artine Unen unen Basa Jawa

Kutuk Marani Sunduk Tegese, Kalebu Jinise

saloka kutuk marani sunduk tegese

Tegese kutuk marani sunduk yaiku wong kang sengaja marani bebaya, utawa nduweni ateges wong kang marani cilaka artinya orang yang dengan sengaja mendatangi marabahaya. Kalebu jinise saloka basa rinengga purwakanthi guru swara. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, wilujeng enjang selamat pagi para siswa siswi SD SMP maupun SMA. Kali ini kita akan membahas… Lanjutkan membaca Kutuk Marani Sunduk Tegese, Kalebu Jinise

Gajah Marani Wantilan Tegese, tulisan Aksara Jawa

tegese gajah marani wantilan yaiku wong kang njarag marani bebaya

Gajah marani wantilan tegese wong kang njarag nemoni utawa marani bebaya, nyerahake diri, kalebu unen unen ukara tembung Basa Jawa kalebu jinise saloka. Artinya gajah mendatangi wantilan adalah dengan sengaja mendatangi bahaya, menyerahkan diri. Kenapa bisa begitu? Karena wantilan adalah sebutan untuk pengikat binatang berbadan besar dan mempunyai hidung yang panjang (belalai) ini. pontren.com –… Lanjutkan membaca Gajah Marani Wantilan Tegese, tulisan Aksara Jawa

Asu Rebutan Balung Tegese, kalebu Tembung Jenise

asu rebutan balung tegese rebutan barang sing sepele

Tegese Tembung Asu Rebutan Balung yaiku rebutan utawa padudon sing ora mumpangati artinya anjing berebut tulang memiliki arti makna berebut atau bertengkar untuk hal yang tidak ada manfaatnya tiada guna. kalebu tembung jenise saloka Basa Jawa. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kali ini kita akan membahas tentang peribahasa saloka Basa Jawa mengenai simboknya… Lanjutkan membaca Asu Rebutan Balung Tegese, kalebu Tembung Jenise

Asu Marani Gebug Tegese, Contoh Kalimat Tuladha Ukara

tembung saloka asu marani gebug tegese

Unen unen tembung saloka unine Asu marani gebug Tegese yaiku wong kang njarag marang bebaya artinya anjing mendatangi pukul yaitu orang yang sengaja mendatangi bahaya. Contoh Kalimat Tuladha Ukara njarag bebaya. Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu, wilujeng siyang para siswa anak didik pada SD maupun SMP. Kali ini kita akan membahas tentang Wong… Lanjutkan membaca Asu Marani Gebug Tegese, Contoh Kalimat Tuladha Ukara

Asu Gedhe Menang Kerahe Tegese Artinya Saloka Aksara Jawa

asu gedhe menang kerahe artinya orang berpangkat biasanya menang dalam suatu perkara

Asu Gedhe Menang Kerahe Tegese yaiku wong kang luwih dhuwur pangkate mesti luwih dhuwur panguwasane, utawa wong luwih dhuwur pangkate lan panguasane biasane menang perkarane, tulisan aksara Jawa ꦲꦱꦸꦒꦼꦝꦺꦩꦼꦤꦁꦏꦼꦫꦃꦲ kalebu tembung saloka. Pontren.com – assalaamu’alaikum, Asu Gedhe Menang Kerahe Artinya anjing besar menang berkelahi memiliki penjelasan bahwa orang yang lebih tinggi pangkatnya pastinya lebih besar… Lanjutkan membaca Asu Gedhe Menang Kerahe Tegese Artinya Saloka Aksara Jawa

Asu Belang Kalung Wang Tegese Kalebu Tembung

asu belang kalung wang tegese saloka

Asu Belang Kalung Wang Tegese yaiku wong asor nanging sugih Kalebu jinise saloka tembung purwakanthi guru swara. Artinya anjing belang berkalungkan uang atau harta benda, masuk dalam jenis saloka, termasuk tembung purwakanthi guru swara. pontren.com – wilujeng enjang para pembaca internet yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang Saloka sing tegese wong asor/ala wewatekane… Lanjutkan membaca Asu Belang Kalung Wang Tegese Kalebu Tembung

Adhang-adhang Tetese Embun Tegese, Kalebu Tembun

Adhang-adhang tetese embun Tegese yaiku nJagakake barang mung sakoleh-olehe. Menghadang tetesan embun maksudnya adalah mengharapkan barang atau sesuatu sedapatnya, sekenanya, apa saja yang masih tersisa. Kalebu jinise saloka Basa Jawa. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh, wilujeng siang, kali ini kita akan membahas adhang adhang tetese embun ukara kang kalebu tembun saloka dalam Bahasa… Lanjutkan membaca Adhang-adhang Tetese Embun Tegese, Kalebu Tembun