Sluman Slumun Slamet Tegese yaiku sanajan kurang ngati-ati ananging isih diparingi slamet, Kalebu tembung paribasan Basa Jawa, klebu jenise Purwakanthi guru sastra, tuladha Ukara contoh kalimat tuladhane ukarane kaya ana ing ngisor iki saka unen unen ing ndhuwur. pontren.com – …

Sluman Slumun Slamet Tegese, Kalebu Tembung, Purwakanthi, Ukara Read more »

Contoh Purwakanthi Guru Sastra dan Artinya tegese, tuladha ukara lengkap dengan penjelasan arti dari Basa Jawa kedalam Bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam memahami. Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pengertian Purwakanthi guru sastra dalam Bahasa Jawa yaiku purwakanthi kang …

Contoh Purwakanthi Guru Sastra dan Artinya Read more »

Contoh purwakanthi guru Basa utawa lumaksita, pangertene, lan tegese beserta artinya dalam Basa Jawa. Andharna lan terangna apa sing kalebu jenise Purwakanthi Guru Swara utawa ana sing ngarani Purwakanthi lumaksita yaiku purwakanthi sing tembunge ing ukara sadurunge dibaleni maneh ing …

Contoh Purwakanthi Guru Basa Lumaksita Read more »

Tembung sulistya ing warna tegese padha karo ayu yang artinya cantik, cakep, jelita dan lain sebagainya. Apabila memakai basa Krama inggil maka tembung werno menggunakan tembung warni. Kalebu jenise purwakanthi guru swara. contoh kalimatnya misalnya yaitu: Dhasar sulistya ing warna …

Sulistya Ing Warna Tyas Tegese Artinya, Contoh Ukara Read more »

ukara unen unen tembung saroja Basa Jawa kang ateges ngirit lan ati-ati, kagolong purwakanthi guru swara

Rani iku dadi bocah kudu bisa gemi nastiti setiti ngati-ati, tegese yaiku kanthi ngirit lan ngati-ati panganggoning barang-darbèké (bandha donyane). Gemi lan setiti uga ngati-ati iku kalebu tembung saroja purwakanthi guru swara. Kenangapa kagolong jinise tembung saroja? Amarga tembung kuwi …

Gemi Setiti Ngati-ati Tegese, Kalebu Tembung, Kagolong Purwakanthi Read more »

ukara tembung bebasan kang ateges ora jumbuh antarane itungan lan kasunyatan artinya kenyataan tidak sesuai ekspektasi

Unen unen ukara oleh itunge luput sunduke tegese yaiku ora jumbuh antarane itungan karo kasunyatane. Artinya adalah tidak sesuai antara perhitungan dengan kenyataan. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ungkapan kata kata dalam basa Jawa ini bahasa gaulnya yaitu …

Oleh itunge Luput Sunduke Tegese Ukara, Artinya Read more »

contoh tuladha ukara tembung purwakanthi guru swara lan tegese Basa Jawa

Tuladh Contoh Purwakanthi guru swara Basa Jawa, wenehana utawa gawea tuladhane contone Purwakanthi Guru Swara Lan Tegese Basa Jawa lengkap dengan arti dan terjemahnya kedalam bahasa Indonesia. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, selamat malam para pelajar yang budiman. …

Contoh Purwakanthi Guru Swara Lan Tegese (Tuladha) Read more »

unen unen tembung paribasan basa Jawa kang ateges saben papan panggonan nduweni adat istiadat dhewe dhewe

Unen unen tembung paribasan desa mawa cara negara mawa tata tegese yaiku saben papan pradesan utawa negara nduweni adat istiadat lan tatanan lan cara dhewe-dhewe. Artinya desa dengan cara, negara dengan tata, maksudnya yaitu setiap desa atau negara memiliki adat …

Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata Tegese, Purwakanthi Read more »