Manungsa iku saben dinane mesthi mbutuhake informasi. Ngandharake kabar utawa informasi marang wong kuwe ora gampang, apa maning ngandharake neng ngarepe wong akeh, bisa-bisa apa sing dikabarna malah salah kedadeyan. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu, wilujeng enjang selamat …

Supaya Pawarta Ora Salah Kedadeyan Read more »

Sebutna 3 Apa wae Bab-bab kang kudu digatekake nalika aweh tanggapan pawarta? bab kang digatekake nalika menehi tanggapan pawarta yaiku; pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sebutkan 3 apa saja hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada saat memberikan tanggapan …

Bab-Bab Kang Kudu Digatekake Nalika Aweh Tanggapan Pawarta Read more »

Apa bae kang perlu digatekake nalika ngrungokake pawarta utawa informasi? Apa wae Kang perlu digatekna nalika ngrungokna pawarta yaiku pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wilujeng enjang selamat pagi para pelajar yang sedang mendalami mapel Basa Jawa. Arti dari …

Kang Perlu Digatekake Nalika Ngrungokake Pawarta Read more »

Sebutna unsur unsur pawarta bahasa jawa! Lan apa bae? Sebutkanlah apa saja unsur-unsur pawarta dalam Bahasa Jawa (yang mengandung W5+H1)! Apa saja? Pawarta kang apik iku kudu ngandhut unsur-unsur 5W + 1H, yaiku : Penjelasan utawa andharan saka materi kang …

Unsur-Unsur Pawarta 5W+1H Basa Jawa, Tuladha ukara Pitakon Read more »

sebutna perangane pawarta lan jlentrehna lima wae, jelasna (kang becik kudu faktual)!. Sebutkanlah bagian-bagian dalam berita atau news atau informasi dalam Bahasa Jawa setidaknya 5 saja dan terangkanlah. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, tegese perangan yaiku baghean, artinya …

Perangan pawarta (Perangane) Read more »