Contoh Cangkriman Sinawung Tembang Macapat Pucung Asmarandana Kinanthi Pangkur lan batangane bedhekane beserta artinya dari Bahasa Jawa dengan terjemah kedalam bahasa Indonesia. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, penerjemahan tuladha cangkriman sinawung tembang ini maksudnya untuk memudahkan pelajar atau …

Contoh Cangkriman Sinawung Tembang Pucung Asmarandana Kinanthi Pangkur Read more »

Warnanipun wonten putih wonten jamusTindak tanpa padakang jamus angataraniYen tan dangu arsa kumucur waspa Apa batangane cangkriman sinawung tembang pucung ana ing ndhuwur? Jawabannya ada pada bagian tengah tulisan artikel ini. Lagu ini merupakan salah satu contoh cangkriman sinawung tembang …

Warnanipun Wonten Putih Wonten Jamus (batangane cangkriman) Read more »

Bapak Pucung Dudu Watu Dudu GunungSangkamu ing sabrangNgon-ingone sang BupatiYen Lumaku si pucung lembehan grana Itulah syair lengkap tembang pocung sing batangane yaiku gajah. selanjutnya mari kita menguraikan maksudnya atau tegese lan nerangne saben gatra ana ing ndhuwur. Dudu watu …

Bapak Pucung Dudu Watu Dudu Gunung Sangkamu ing Sabrang Read more »

Jawaban teka teki sinawung tembang atau batangane Bapak pucung, bleger sirah lawan gembung Pada kinunjara sasat mati jroning urip Mbijik krangkeng bisa urip sagebyaran Batangane tembang pucung kasebut benere; A pecutB korek jresC korek bensolD jam tangan Jawaban yang benar …

Bapak Pucung, Bleger Sirah Lawan Gembung Pada Kinunjara Sasat Mati Jroning Urip Read more »

Bapak pocung sedulure ana pitu, tan ana kang padha, mati enem urip siji, dulur pitu Tan nate urip bebarengan. Batangane apa????? Batangane utawa bedhekane yaiku dina. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wilujeng sonten selamat sore. Kali ini kita …

Bapak Pocung Sedulure Ana Pitu Batangane Apa????? Read more »

Bapak pucung gumantung sadhuwur sumur tarikana si Pucung dadi tinadhah banyu ora wutah panyancange rupa tali​ batangane yaiku timba. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kali ini kita akan membahas tentang macapat tembang pocung batangane timba dalam Bahasa Jawa. …

Bapak Pucung Gumantung Sadhuwur Sumur Batangane Read more »

Wujudipun namung alit gandul-gandulMapan ing talinganAgemane para PutriYen tan nggawe sinawang prayogaBatangane tembang pucung ing dhuwur yaiku Anting anting Jadi terjemah atau tegese cangkriman wujudipun namung alit adalah sebagai berikut; Wujudipun namung alit gandul gandul tegese yaiku bentuke utawa rupane …

Wujudipun Namung Alit Gandul-gandul (Batangane Cangkriman) Read more »

Kulite sungsun sungsunJroning kulit wonten rambutipunjroning rambut wonten untu tata barisJroning tata baris wonten iku balungjroning balung iku growong Pertanyaan? Untuk jawaban nomor 1 penjelasannya adalah sebagai berikut ini Kulite sungsun-sungsun tegese yaiku klobot, kulit jagung kang tetumpukan tundha-tundha tumpuk-tumpuk, …

Kulite Sungsun Sungsun (Cangkriman Tembang Gambuh) Read more »