Bab Kang Kudu Digatekake Menawa Maca Geguritan ana 4 yaiku Wiracara Wirama Wirasa Wiraga

Bab kang kudu digatekake nalika maca geguritan supaya anggone maca bisa pas, trep sarta mantep kepenak dirungokake lan disawang karingkes kanthi sebutan 4 W yaiku : pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. arti dari penjelasan diatas adalah ; Hal …

Bab Kang Kudu Digatekake Nalika Maca Geguritan (Wicara Wirama Wirasa Wiraga) Read more »

Bedane Geguritan Gagrag Lawas Lan Gagrag Anyar Yaiku utawa tradhisional lan modheren mapan ing ngisor iki. Artinya adalah bedanya puisi Bahasa Jawa tradisional dan modern sebagaimana berikut ini. pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dalam mapel basa Jawa untuk …

Bedane Geguritan Gagrag Lawas Lan Gagrag Anyar (Tradisional Modern) Read more »

Perangan digatekake supaya maca geguritan bisa becik. Membahas mengenai bagian yang harus diperhatikan agar supaya dalam membaca bisa dengan baik dan keren dalam Bahasa Jawa untuk pelajaran kelas 3 SD maupun MI. pontren.com – dalam membaca puisi atau geguritan (disebut …

Perangan Digatekake Supaya Maca Geguritan Bisa Becik Read more »

terangna kepriye carane nulis geguritan! Ing ngisor iki kang nuduhake tata carane nulis puisi Gagrag anyar. Terangkan bagaimana langkah cara menulis geguritan. Dibawah ini yang menunjukkan urutan caranya menulis puisi Gagrag Anyar dalam Bahasa Jawa. Supaya bisa dadi geguritan langkah-langkah …

Supaya Bisa Dadi Geguritan Langkah-langkah Sing Kudu Ditindakake Read more »

pranatan kanggo mangerteni isine geguritan

Pranatan kang kudu digatekne kanggo mangerteni isine geguritan yaiku ana 5. Sebutna! Pranata aturan tatanan yang harus diperhatikan untuk memahami puisi ada 5. Sebutkan! pontren.com – assalaamu’alaikum. Berikut ini adalah pranatan atau pranata untuk memahami isine geguritan (puisi) supaya mudah …

Pranatan Kanggo Mangerteni Isine Geguritan Read more »