Struktur Teks Iklan / Reklame Basa Jawa

You are currently viewing Struktur Teks Iklan / Reklame Basa Jawa

Struktur teks iklan utawa reklame ana 5 (lima) yaiku 1) headline, 2) subheadline, 3) amplifikasi, 4) tagline, 5) Productshot.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, berikut adalah struktur teks iklan atau reklame dalam Bahasa Jawa yang ada 5 (lima) mengacu kepada buku kirtya basa klas 8 SMP MTs.

Adapun kelima strukturnya adalah;

  1. Headline
  2. Subheadline
  3. Amplifikasi
  4. Tagline
  5. productshoot

apa wae pangertene perangan teks kang awujud: headline, subheadline, amplifikasi,
tagline lan productshot

apakah pengertian dari bagian teks yang berwujud lima hal ini?

Berikut penjelasannya;

1) Headline

Headline yaiku perangan iklan kang pancen sengaja ditonjolake.
Headline adalah bagian iklan yang sengaja ditonjolkan.

Pamrihe supaya iklan narik kawigaten para pamiarsa minangka punjer utawa intine
iklan.
Tujuannya agar iklan menarik perhatian para pemirsa sebagai bagian pokok iklan.

Ora kudu manggon ana ing awal tulisan, nanging sing baku dadi titik awal utawa kang sepisanan dikenali dening pamiarsane.
Tidak harus bertempat pada bagian awal tulisan, namun yang pokok menjadi awal mula dikenali oleh para pemirsanya.

2) Subheadline

Subheadline yaiku perangan iklan kang nerangake pokok-pokok iklan sing dianggep wigati.
Subheadline yaitu bagian iklan yang menerangkan pokok – pokok iklan yang dianggap penting.

Lumrahe nerangake ngenani keunggulan prodhuk barang utawa jasa sing diiklanake.
Lazimnya menerangkan mengenai keunggulan produk barang atau jasa yang diiklankan dalam pariwara.

3) Amplifikasi

Ampifikasi yaiku naskah utawa teks iklan kang ngiringi headline.
Amplifikasi adalah naskah atau teks iklan yang mengiringi headline.

Kerep diarani bodicopy utawa bodi teks. Perangan iki mengku karep menehi katrangan luwih rinci.
Sering disebut bodycopy atau bodi teks. Bagian ini mengandung maksud memberi keterangan lebih detil.

4) Tagline

Tagline yaiku slogan utawa basa rinengga kang wujud ukara cekak aos kang nuduhake spirit, kualitas, lan keunggulan prodhuk.
Tagline adalah slogan atau bahasa indah yang berwujud kalimat singkat padat yang menunjukkan semangat, kualitas serta keunggulan produk.

5) Productshot

Productshot yaiku gambar utawa brand sing ditawakake.
Productshot yaitu gambar atau brand yang ditawarkan.

Demikianlah informasi tentang Struktur Teks Iklan / Reklame menggunakan bahasa Jawa beserta arti dan terjemahnya ke Indonesia.

Maturnuwun untuk para pelajar SMP MTs kelas 2 maupun para peminat sastra Jawa, salam kenal, wilujeng dalu dan wassalamu’alaikum.

Mumtaz Hanif

salam blogger

Tinggalkan Balasan