Dipaeka Tegese Artinya Bahasa Jawa Contoh Tuladha Ukara

Dipaeka Tegese Artinya Bahasa Jawa Contoh Tuladha Ukara
tembung dipaeka tegese yaiku diapusi dipialani

Rumangsa dipaeka bandung bandhawasa duka Dipaeko mengku tegese yaiku diapusi, dipialani (difitnah) sarana krenah (rerembugan, rapat). Tegese tembung dipaeka basa jawa sebagaimana diatas artinya adalah dibohongi, difitnah dengan sistematis.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng enjang, selamat pagi para pembaca sastra bahasa Jawa. Semoga sehat selalu dan mendapatkan barakah keselamatan serta rahayu pinanggih.

Kali ini kita akan membahas arti kata dipaeka tegese dalam bahasa Jawa yang artinya secara umum adalah dikibuli, dikerjain, dibohongi, difitnah dengan cara yang telah dirembug atau dirapatkan.

Kata yang berkaitan dengan dipaeka yaiku paekan, tegese yaiku rerekan kanggo mialani, artinya suatu rekadaya atau tipu muslihat untuk memfitnah.

Tegese mialani yaiku mitnah, memfitnah.

Jadi singkatnya dipaeka itu adalah situasi dimana orang dibuat menjadi susah, diakali, dibohongi, difitnah dengan jalan direka-reka keadaannya (rerekan).

Singkatnya arti dalam bahasa Indonesia yaitu diperdaya.

Nah setelah mengetahui arti tembung ini beserta maknanya, mari kita lanjut untuk membuat contoh kalimat dalam Bahasa Jawa.

Tuladha ukara tembung dipaeka lan Tegese Artinya

Wenehana utawa Gawea tuladha ukara nganggo tembung dipaeka!
Berilah atau buatlah kalimat menggunakan kata dipaeka!

Tuladhane ukarane tembung dipaeka kaya nang ngisor ing utawa ndhuwur kae mau.

Rumangsa dipaeka bandung bandhawasa duka artinya merasa diperdaya, Bandung bandhawasa marah.

Tuladha kapindho; Pandhawa karep dipaeka dening kurawa sing dipandhegani Duryudana lan diombyongi dening Sengkuni. Pandhawa hendak ditipu oleh kurawa yang dipimpin oleh (Prabu) Duryudana dan didukung oleh (patih) Sengkuni.

Lakon wayang kang critakake Pandhawa dipaeka dening Kurawa supaya lerem ing alas Waranata diarani Pandawa Dadu. Artinya cerita wayang yang menceritakan pandhawa diperdaya oleh kurawa supaya berdiam di hutan waranata disebut dengan kisah pandawa dadu.

Begitulah arti kata basa Jawa dipaeka tegese yaiku diapusi (dibohongi, ditipu), dipialani (difitnah, diperdaya, rekadaya), sarana krenah yaiku sarana kanggo mialani, sarana anggone mitnah gawe rerekan kanthi rerembugan rapat.

Semoga menambah informasi mengenai dasanama bausastra Basa Jawa, mempermudah dalam mengerjakan soal ujian maupun pertanyaan ulangan tantri basa maupun yang lainnya.

Wilujeng enjang, selamat pagi dan salam kenal. akhirnya semoga Allah merahmati, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh

Tentang

salam blogger

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*