Teks Profil Tokoh, Struktur, Unsur Boso Bahasa Jawa

Teks Profil Tokoh, Struktur, Unsur Boso Bahasa Jawa

Teks Profil Tokoh, Struktur, Unsur Boso Bahasa Jawa. Teks iki uga diarani teks biografi. Text ini juga disebut dengan teks Biografi. Teks kasebut klebu jinise teks naratif. Teks tersebut masuk dalam jenis teks naratif/cerita.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah. Pelajaran Bahasa Jawa Boso Jowo. opo pengertiane? Teks profil tokoh utawa teks biografi nggambarake tokoh lan prastawa apa wae sing tau dialami dening tokoh kasebut.

Teks Profil Tokoh atau Teks Biografi menggambarkan tokoh dan peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh dimaksud.

Kanggo nggampangake mangerteni isine biografi ana bab-bab sing kudu dijingglengi, yaiku

  1. irah-irahan/ judhul,
  2. babagan sing narik kawigaten sing tau dialami dening tokoh
  3. tindak-tanduk, gagasan sing bisa dituladha.

Untuk memudahkan memahami isi teks profil atau biografi, ada bab bab yang perlu untuk dicermati yaitu;

  1. Judul;
  2. Bab yang menarik perhatian yang pernah dialami oleh tokoh;
  3. Perilaku, gagasan yang bisa menjadi contoh suri tauladan.

Struktur Teks Profil Tokoh

Opo wae strukture? jelasno!

Struktur teks iki utawa bisa diarani biografi kaya kaandharake ing ngisor iki:

Orientasi yaiku yaiku bagean teks sing isine ngenalake tokoh, umume ngandharake jeneng, papan kelairan, lan kulawargane.

Prastawa yaiku bagean sing ngandharake kahanan, prastawa, masalah sing tau dialami nanging sing menjila lan duwe kesan mirunggan kang bisa didadekake tepa-tuladha.

Reorientasi yaiku bagean panutup lan ngandharake pandhangan lan pamawase panulis marang tokoh sing dicritakake.

Struktur teks profil tokoh atau biografi sebagaimana deskripsi penggambaran dan penjelasannya pada bagian bawah ini;

Orientasi

Orientasi adalah bagian teks yang berisi mengenalkan tokoh, umumnya mendeskripsikan nama, tempat lahir dan keluarganya.

Prastawa/Kejadian

Yaitu bagian yang menjelaskan situasi, kejadian, masalah atau yang dialami namun yang terkenal kondang dan memiliki kesan luar biasa yang bisa untuk menjadi contoh.

Reorientasi

Yaitu bagian penutup yang menjelaskan pandangan dan wawasan penulis mengenai tokoh yang menjadi cerita.

Kesimpulan

Struktur Teks Profil Tokoh ana telu yaiku;

  1. Orientasi
  2. Prastawa
  3. Reorientasi

Kajaba ketelu jawaban nang nduwur berarti ora termasuk struktur.

Kata kata sulit tegese tembung

Mirunggan tegese luar biasa;
Ngandharake tegese mendeskripsikan;
Prastawa tegese kedadeyan, kejadian.

Dijingglengi tegese dipelototi, diperhatikan dengan cermat dan seksama
Tepa-tuladha tegese conto atau contoh, suri tauladan.

Demikian informasi mengenai pelajaran bahasa jawa SMP MTs kelas 7 (tujuh), semoga membantu dalam menjawab soal pertanyaan, salam kenal, wilujeng dalu dan wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Tentang

salam blogger

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*