Adipati Karna Ratu Satriya ing Ngawangga, Pasuryane, Kreta, Kusire

Adipati Karna Ratu Satriya ing Ngawangga, Pasuryane, Kreta, Kusire

Adipati Karna nata Ratu satriya Raja Ing Ngawangga (Awangga). Isih sedulur karo pandhawa nanging beda Bapak. Sejatine putrane Dewi Kunthi Lan Bathara Surya kang lair saka talingan. Mulo diarani sedulur tunggal ibu bedo bapak.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Basukarno merupakan seorang atau raja juga seorang Ksatria dari Kerajaan Ngawangga.

Dia masih saudara dengan para pandawa lima, akan tetapi berbeda bapak. Sebenarnya dia adalah putranya Dewi Kunthi dengan Bathara Surya, yang lahir melewati daun telinga. Sehingga dewi kunthi masih tetap perawan jalan itunya.

Kenapa Prabu Karna Diarani Surya Putra utawa aran Suryatmaja?

Mergane yo kuwi mou. Anake bethara Surya.

Nduwe jeneng liya yaiku Basukarna. Dia memiliki nama yang lain yaitu Basukarna.

piye sifat adipati karna Karna? duweni sifat angkuh nanging seneng tetulung.
Bagaimanakah sifatnya? Dia memiliki sifat yang tinggi hati, namun suka menolong.

kesaktiannya di dapatkannya saat dia dilahirkan memakai anting-anting dan baju kebal pemberian ayahnya (Batara Surya).

kepriye pasuryane adipati karna? Pasuryane memper kaya Janaka/arjuna. Ganteng bagus elok rupane.

Bagaimanakah penampakan atau wajah dan perawakannya? Dia mirip dengan Harjuna atau Janaka, mempunyai wajah tampan elok rupawan.

Karena kemiripannya ini membuat bathara Narada salah dalam memberikan senjata yang semula untuk Janaka malah di berikan kepada Karna.

Pasuryan, Kreta, Kusire Adipati Karna lan Gamane

adipati karna kusire gamane kreta ing perang baratayuda

Sebutna jenenge kretane ,kusire ,lan panahe Adipati Karna nalika prang Baratayuda !

Ing perang baratayudha. kusire karna : Prabu Salya. panahe arane : panah wijayadanu. mungsuhipun yaiku Arjuna.

Kretane adipati karna arane yaiku Jatisura. Kretane ajur amarga ketiban wadag gadhutkaca

Sebutkan nama kereta, kusir, panah senjata milik Adipati Basukarna saat perang Bharatayudha!

Dalam perang Bharatayudha, yang menjadi kusirnya Karna adalah Prabu Salya, dia memiliki senjata panah bernama Wijayadanu. Adapun lawan tandingnya adalah Janaka.

Kereta sang Adipati ini bernama Jatisura, kemudian hancur berantakan karena kejatuhan badan Gathutkaca yang telah mati.

Panahe arjuna arane pasopati. Dening Kusire Janaka yaiku Prabu kresna.

Adapun lawannya dalam peperangan adalah Janaka. Sang Arjuna memiliki senjata panah bernama Pasopati, adapun yang menjadi kusir Janaka yaitu Prabu Kresna.

udah ya, kayaknya seputar informasi adipati Karna sudah saya rangkum dalam artikel ini, semoga memudahkan dalam menjawab soal ujian maupun ulangan mata pelajaran Bahasa Jawa. salam kenal dan wassalaamu’alaikum.

Tentang

salam blogger

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*